O projektu

Informacije o projektu

Razvoj e-health sustava za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja“, KK.01.2.1.01.0030

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”, KK.01.2.1.01.

Projekt će se provoditi od 30. studenoga 2017. do 30. rujna 2019. godine.

Izvori financiranja

EU sredstva 0%
Vlastita sredstva 0%

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, suradnji s renomiranim institucijama i znanstvenicima te preliminarnim ispitivanjem tržišta, stručni tim MICRO projekta d.o.o. je identificirao brojne probleme s kojima se susreću osobe s posebnim prehrambenim potrebama kao što su oboljeli od dijabetesa, hipertenzije, starije osobe, sportaši, predstavnici poslovnog sektora i sl. Njihova prehrana, osim za zadovoljenje vitalnih funkcija, predstavlja često i “lijek” te određuje njihov način života. Ovo potonje je osobito primjetno kod putovanja i dužeg izbivanja izvan vlastitog doma kada oni nisu u mogućnosti planirati i kontrolirati prehranu. Time se ugrožava njihova sigurnost te smanjuju mobilnost, motivacija i spremnost za putovanja.

Sve navedeno je predstavljalo podlogu MICRO projektu d.o.o. u osmišljavanju ovog projekta kojim se namjeravaju adresirati navedeni problemi tako da se organiziraju i provedu razvojno-istraživačke aktivnosti usmjerene na kreiranje sustava za podršku u prehrani osobama s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja. Novo razvijeni sustav će biti višedimenzionalan te će obuhvaćati cjelovito korisničko iskustvo od odabira destinacije preko organizacije rute, samog putovanja i konzumacije hrane te povratka kući. Zbog ove slojevitosti mobilna aplikacija će se zasnivati na direktnom odnosu i komunikaciji s hotelima i drugim sličnim objektima koji će biti strogo kontrolirani, obučeni i certificirani za pružanje usluge i prihvat korisnika.

Projektni cilj

Glavni cilj projekta je razvoj inovativnog sustava za podršku u prehrani osobama s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja. Namjera je projektom osmisliti rješenje koje će osim neizostavne komponente sigurnosti tijekom putovanja, osobama s posebnim personaliziranim potrebama omogućiti i gastronomski doživljaj utemeljen na autohtonosti područja kojeg posjećuju.

Očekivani rezultati projekta

  • Razvijen inovativni sustav za podršku u prehrani osobama s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja
  • Kreiran novi proizvod za MICRO projekt d.o.o. i svjetsko tržište
  • Kreirano i zaštićeno intelektualno vlasništvo
  • Povećano ulaganje u razvojno-istraživačke kapacitete nositelja

Projektne faze: Aktivnosti koje su predviđene tijekom provedbe razvojno-istraživačkih aktivnosti su koncipirane kroz 4 osnova elementa odnosno faze:

Svrha ovog projektnog elementa je detaljno analizirati i ispitati tržišne trendove, preferencije i potrebe ciljanih korisnika te oblikovati njihove korisničke profile. Interdisciplinarni tim stručnjaka, predvođen stručnjacima za nutricionizam, dijetetiku i medicinu, će provoditi odabir i analizu namirnica, te raditi na razvoju nutritivno prihvatljivih obroka i jelovnika te prateće dokumentacije.

Nalazi provedenog ispitivanja tržišta, kreirani profili, obroci i jelovnici zajedno s bazom namirnica specifičnih za mediteransko podneblje će biti korišteni kao ulazne vrijednosti kreiranja sustava što će podrazumijevati oblikovanje tehničkih specifikacija, razvoj programskog koda, korisničkog sučelja, korisničke dokumentacije, sustava podrške korisnicima, edukacijskih programa, certifikacijskih materijala i ostalih elemenata sustava.

Ovaj element će biti usmjeren kreiranju prototipa sustav koji će biti korišten za tržišnu provjeru i analizu korisničkog iskustva. Oblikovani prototip će biti ispitan kroz pilot projekt.

Prije komercijalizacije izvršit će se ocjena tržišne, tehnološke, organizacijske i financijske izvedivosti projekta putem studije izvedivosti.

Osim navedenih razvojno-istraživačkih elemenata, u sklopu projekta provodit će se 2 obvezujuća elementa, a to su informiranje i vidljivost te administracija projekta. Oba elementa će biti organizirana za cijelo vrijeme trajanja projekta.