Nabave

U kategoriji “Nabave” MICRO projekt d.o.o. će, kao Korisnik bespovratnih EU sredstva, objavljivati informacije i dokumentaciju o postupcima nabave za koje postoji ugovorna obveza javne objave na korisničkoj internetskoj stranici.
Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima MICRO projekt d.o.o. će omogućiti besplatan pregled i preuzimanje objavljenih obavijesti o nabavi i pripadajuće dokumentacije.

Vrsta nabavePredmet nabaveStatusPoveznica
UslugaPostupak nabave usluga razvoja aplikacijezatvorenLink
UslugaPostupak nabave usluga laboratorijskih analizazatvorenLink
UslugaPostupak nabave kuharskih uslugazatvorenLink
UslugaPostupak nabave usluga savjetovanjazatvorenLink
UslugaPostupak nabave eksterne usluge istraživanjazatvorenLink