Healthy traveling

Današnji kupac je aktivan i informira se o kupovini, traži pogodnosti, želi sve sada i odmah, traži veću vrijednost za novac. Želi imati bogatije iskustvo od jednostavne kupnje novog proizvoda. Očekuje da mu proizvodi i usluge budu dostupni bilo kada i bilo gdje, te se rapidno povećava broj onih koji koriste mobilni telefon kao prvi korak u procesu kupovine proizvoda i usluga. Jedna od osnova moderne trgovine je učiniti život kupca jednostavnijim, stoga se nastoji postići balans između zadovoljena potražnje uvjetovane primarnim potrebama te potrebama višeg reda. Trgovci, proizvođači, ponuditelji usluga se konstantno nalaze pod pritiskom inovacija i rasta. Kako bi bili u koraku s inovacijama, te pratili kontinuirani rast moraju proširiti horizonte.
Kako mobilna tehnologija napreduje iz dana u dan, tako smo i mi sve ovisniji o njoj, posebice tijekom putovanja. Jedno bez drugoga je jednostavno nezamislivo. U tu svrhu definirani su trendovi iz svijeta turizma ali i mobilni trendovi koji će biti od velikog značaja za razvoj turizma u budućnosti, a koji će se uvelike razlikovati od sadašnjih trendova.
S tehnologijom napreduju i naša putovanja jer nam omogućava planiranje savršenog odmora te pomaže u detaljnom i sigurnijem istraživanju ali i pridonosi fleksibilnosti više nego ikad. Podatci pokazuju kako će polovina putnika iz Hrvatske (44%) koristiti aplikacije za putovanja u 2018. godini da bi putovanja bila bez stresa. To uključuje tehnologiju za određivanje geografskih lokacija koja putniku daje upute do smještaja, planiranje aktivnosti za vrijeme godišnjeg odmora u samo nekoliko jednostavnih koraka na svom pametnom telefonu, ali i biranje destinacije prema gastro ponudi. Više od 58% putnika iz Hrvatske smatra da ih personalizirane preporuke za odredišta, aktivnosti na određenim destinacijama te gastro ponuda nekog mjesta potiče na rezervaciju.1
Istraživanja su pokazala da je čak 27% turističkih destinacija globalno rezervirano putem mobilnih uređaja, a u SAD-u taj postotak raste na 29%. Taj je trend u konstantnom porastu, a uključuje korištenje pametnih telefona i tablet računala s tim da rezervacija preko pametnih telefona prednjači. Zanimljiva je činjenica da se preko aplikacija rezervira više od 53% avionskih letova.
Tržište aplikacija i putovanja se razvija nevjerojatnom brzinom. U turizmu i putovanjima sve više do izražaja dolaze i trendovi u prehrani odnosno E health trendovi. Sam pojam se počeo primjenjivati početkom 2000-tih godina, prvotno u zdravstvu. Danas E-health predstavlja čitav niz usluga i proizvoda kako bi se krajnjem potrošaču zadovoljile sve njegove trenutne potrebe koje su vezane za prehranu i zdravstveno stanje. Tako svjedočimo činjenici da je top 10 mobilnih aplikacija iz 2013. godine dizajnirano za potrošače, a na potrošačkom tržištu brojimo trenutno oko 2 milijuna aplikacija dostupnih na Apple App Storeu i Google Play-u. Može biti pogubno i teško se oporaviti ako aplikacija ne funkcionira na pravilan način te se čak 80-90% mobilnih aplikacija briše nakon jedne upotrebe. Upravo ta činjenica jasno pokazuje koliko je bitno da aplikacija bude originalna, atraktivna te jedinstvena da bi se mogli zadovoljiti kriteriji ciljanih korisnika.
Važno je naglasiti kako se u trendovima koji su u porastu na svjetskoj razini sve više u upotrebi različite zdrave verzije prehrane pa tako imamo mediteransku, funkcionalnu, personaliziranu te prehranu uvjetovanu zdravstvenim potrebama. To je od iznimne važnosti jer se napokon počinje shvaćati da je hrana jedan od najbitnijih elemenata za zdrav život. Oko 10% svjetske populacije nalazi se na nekoj vrsti „posebne prehrane“, pri čemu trebaju izbjegavati određenu hranu zbog nekih bolesti ili alergija. Hrana koja odgovara našem DNA-a je hrana koja će se koristiti sve više u budućnosti. Pojmovi koji sve više obilježavaju industriju prehrane su – prirodno, organsko, s farme i svježe. Imamo i trend vertikalnih farmi koje su pozitivan pokazatelj pomaka na bolje u pogledu očuvanja zdravlja i okoliša. Također se sve više potrošača odlučuje se za biljnu prehranu, a koliko je važan uzgoj prepoznali su osnivači aplikacije FreshFoodNY, koja je virtualno poljoprivredno tržište gdje stanovnici New Yorka mogu kupiti lokalnu hranu izravno od poljoprivrednika, ribara i obrtnika.
Danas različite tvrtke rade upravo na patentiranju personalizirane prehrane. Sada imamo i prodavače prehrambenih proizvoda u SAD-u koji su stvorili nove standarde, kako fizički u trgovinama tako i intelektualno, te nude proizvode za široku potrošnju potpuno personalizirano i tako privlače sve više kupaca koji brinu o svom zdravlju.
Rezultati istraživanja pokazuju da je identificiran iznimno visok broj ciljanih korisnika koji imaju potrebu za posebnim tipovima prehrane te imaju navike putovanja. To nama predstavlja idealnu priliku za razvoj cjelokupnog sustava mobilne aplikacije koja će uvelike olakšat putovanje ciljanim korisnicima te im osigurati sigurnost van vlastitog doma.
Budite u toku, pratite nas i dalje i prvi svjedočite našem uspjehu u razvoju ehealth sustava.

  1. Prizma cpi d.o.o. izvještaji desk istraživanja za Micro projekt